در حال نمایش 10 نتیجه

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز شش و نیم ۶/۵

قیمت اصلی 8/900تومان بود.قیمت فعلی 8/800تومان است.

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز هشت ۸

قیمت اصلی 8/900تومان بود.قیمت فعلی 8/800تومان است.

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز هفت ۷

قیمت اصلی 8/900تومان بود.قیمت فعلی 8/800تومان است.

دستکش جراحی استریل بدون پودر سایز هفت و نیم ۷/۵

قیمت اصلی 8/900تومان بود.قیمت فعلی 8/800تومان است.

دستکش لاتکس بدون پودر سایز بزرگ لارژ L

قیمت اصلی 160/000تومان بود.قیمت فعلی 155/000تومان است.

دستکش لاتکس بدون پودر سایز کوچک اسمال S

قیمت اصلی 160/000تومان بود.قیمت فعلی 155/000تومان است.

دستکش لاتکس بدون پودر سایز متوسط مدیوم M

قیمت اصلی 160/000تومان بود.قیمت فعلی 155/000تومان است.

دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایز بزرگ لارژ L

قیمت اصلی 1/900/000تومان بود.قیمت فعلی 185/000تومان است.

دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایز کوچک اسمال S

قیمت اصلی 1/900/000تومان بود.قیمت فعلی 185/000تومان است.

دستکش نیتریل بدون پودر آبی مشکی سایز متوسط مدیوم M

قیمت اصلی 1/900/000تومان بود.قیمت فعلی 185/000تومان است.

دستکش لاتکش