در حال نمایش 5 نتیجه

تخت معاینه پایه ثابت زیر فلز مدل S6

قیمت اصلی 1/850/000تومان بود.قیمت فعلی 1/750/000تومان است.

تخت معاینه پایه ثابت مدل E20

قیمت اصلی 2/300/000تومان بود.قیمت فعلی 2/150/000تومان است.

تخت معاینه سر تاشو حفاظ دار با پایه سرم E400

قیمت اصلی 4/900/000تومان بود.قیمت فعلی 4/800/000تومان است.

تخت معاینه پایه هلالی سر تاشو مدل E12

قیمت اصلی 2/250/000تومان بود.قیمت فعلی 2/100/000تومان است.

تخت معاینه برقی

قیمت اصلی 21/000/000تومان بود.قیمت فعلی 20/000/000تومان است.

تخت معاینه برقی