در حال نمایش 3 نتیجه

تخت معاینه پایه ثابت مدل E20

قیمت اصلی 2/300/000تومان بود.قیمت فعلی 2/150/000تومان است.

تخت معاینه سر تاشو حفاظ دار با پایه سرم E400

قیمت اصلی 4/900/000تومان بود.قیمت فعلی 4/800/000تومان است.

تخت معاینه پایه هلالی مدل E10

قیمت اصلی 2/000/000تومان بود.قیمت فعلی 1/900/000تومان است.