در حال نمایش یک نتیجه

موتور تخت برقی

950/000تومان
1-دارای توان 6000 نیوتن معادل 600کیلو گرم جهت تحمل وزن هر بیماری با هر وزنی که نشان دهنده ی استحکام بالای موتور تخت برقی می باشد. 2-دارای کورس ها 10ده سانتی متر-15 سانتی متر - 20بیست سانتی متر برای استفاده در انواع تخت های برقی با کاربری های مختلف که به طور جامع همه تخت های پزشکی را شامل می شود.