نمایش 13–24 از 198 نتیجه

تخت بیمارستانی-تخت یک شکن رویه فایبر A10

قیمت اصلی 6/900/000تومان بود.قیمت فعلی 6/750/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

تخت دو شکن بیمارستانی رویه توری F16

قیمت اصلی 5/800/000تومان بود.قیمت فعلی 5/500/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

تخت بیمارستانی برقی تخت سه شکن S40

قیمت اصلی 19/800/000تومان بود.قیمت فعلی 1/950/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

تخت بیمارستانی-تخت برقی بدساید چهار تکه مدل A95

قیمت اصلی 19/600/000تومان بود.قیمت فعلی 19/400/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

تخت بیمارستانی-تخت برقی رویه فلزی مدل A90

قیمت اصلی 20/300/000تومان بود.قیمت فعلی 17/300/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

تخت بیمارستانی-تخت برقی حفاظ چهار تکه مدل A91

قیمت اصلی 20/500/000تومان بود.قیمت فعلی 20/200/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

کات نوزاد B20

قیمت اصلی 1/100/000تومان بود.قیمت فعلی 1/050/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

تخت بیمارستانی-تخت اطفال مدل B10

قیمت اصلی 9/900/000تومان بود.قیمت فعلی 9/750/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

تخت معاینه پایه تاشو

قیمت اصلی 1/400/000تومان بود.قیمت فعلی 1/300/000تومان است.

تخت معاینه پایه ثابت زیر فلز مدل S6

قیمت اصلی 1/850/000تومان بود.قیمت فعلی 1/750/000تومان است.

تخت معاینه سر تاشو زیر فلز

قیمت اصلی 1/950/000تومان بود.قیمت فعلی 1/850/000تومان است.

تخت معاینه پایه ثابت مدل E20

قیمت اصلی 2/300/000تومان بود.قیمت فعلی 2/150/000تومان است.