جای پنبه الکل

قیمت اصلی 55/000تومان بود.قیمت فعلی 45/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

سینی استیل پزشکی سایز بزرگ

قیمت اصلی 175/000تومان بود.قیمت فعلی 165/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

سینی استیل پزشکی سایز کوچک

قیمت اصلی 110/000تومان بود.قیمت فعلی 100/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

سینی استیل پزشکی سایز متوسط

قیمت اصلی 145/000تومان بود.قیمت فعلی 135/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

بیکس گاز سایز بزرگ لارژ L

قیمت اصلی 650/000تومان بود.قیمت فعلی 550/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

بیکس گاز سایز کوچک متوسط مدیوم M

قیمت اصلی 550/000تومان بود.قیمت فعلی 480/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

رسیور استیل پزشکی سایز کوچک

قیمت اصلی 75/000تومان بود.قیمت فعلی 68/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

رسیور استیل پزشکی سایز متوسط

قیمت اصلی 85/000تومان بود.قیمت فعلی 78/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

رسیور استیل پزشکی سایز بزرگ

قیمت اصلی 95/000تومان بود.قیمت فعلی 90/000تومان است.
افزودن به سبد خرید

ظروف استیل